Kära Saltsjöbadsbor ! 

 

Nu tar vi nästa steg med att utveckla Igelboda Stationshus, kampen fortsätter. 

Nu när hotet om rivning inte kvarstår så jobbar vi vidare och framåt. 

Vi går nu in i en mer administrativ fas där vi jobbar med budgetar, undersöker   

möjligheten till att ansöka om bidrag till renovering mm. för att få huset tillbaka i originalskick. 

 

MEN.....vi vill inte göra detta arbete helt ensamma utan att alla i Saltis som vill skall ha en chans att komma in med lite kreativa förslag på vad stationshuset skall innehålla och användas till. Vi har ju fått en del spontana förslag vid tidigare inlägg men tänkte be mer ordentligt om er åsikt. 

 

Med anledning av ovan nämnda arrangerar vi därför ett litet event
LÖRDAGEN DEN 27 Mars klockan 11-15 på vändplanen utanför Igelboda stationshus.


Det bli då chans att komma och lämna in sitt förlag till oss i tipslåda, det blir tipspromenad med start från Igelboda stationshus med frågor om Saltsjöbaden. Vi bjuder på varm saft och möjligheten att grilla sin egen korv.  

Fint från Vår Gård i potten för vinnarna av tipspromanden som meddelas här på Facebook. 


Genom att vara utomhus och hålla avstånd kan vi ändå hitta en kul aktivitet tillsammans som bidrar till nästa steg för Igelboda Stationshus! 

 

Kom med familjen och testa dina Saltsjökunskaper helt coronasäkrat ! 

 

Hälsningar  Hembygdsföreningen /Rädda Igelboda Stationshus  


Vi startar ett hus för alla!!!!


Igelboda stationshus vill SL riva.

Nu har Landstinget låtit huset förfalla,  Kommunen skulle besluta om ett vite men beslutet har skjutits på framtiden?

Vi vill rädda huset som är en del i Saltsjöbanans själ.
Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden.

För ett antal år sedan beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att neka SL rivningslov för Igelboda station. Beslutet överklagades till både Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen men beslutet höll sig med hänvisning till byggnadens höga kulturhistoria värden.

 

Efter en längre tid av vanvård och misskötsel drev bygglovsenheten frågan om återkoppling hur SL skulle sätta huset i stånd. I ett delegationsbeslut uppmanades sl att lämna synpunkter på att uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Men sl visade på fortsatt ointresse och ansvarstagande genom att överklagade föreläggandet att lämna synpunkter.


Hjälp till gå in på vår namninsamling så vi får ett underlag till våra beslutsfattare

https://www.skrivunder.com/radda_igelboda_stationshus#form


Öppet brev till Saltsjöbadens näringsidkare och politiker


Vi skriver till er med anledning av Igelboda Stationshus. 

 

Vi är en grupp som jobbar hårt för att bevara Igelboda stationshus och hindra SL från att riva ner det. Efter en eldsvåda för några år sedan har stationshusets vara eller icke vara varit en fråga som konstant bollats mellan kommunen och SL fram och tillbaka utan att kommunen satt ner foten och begärt att få en lösning från SL som egentligen har ett föreläggande på sig om upprustning, detta efter att fått nej till tidigare ansökningar om rivning. Huset är dessutom Q-märkt.

 

Det är pinsamt hur tandlöst kommunen agerat i begäran om ansvar gentemot SL. De har å andra sidan inte agerat ett dugg bättre utan har skrivit hotbrev till kommunen om att de skall skicka en nota om 6 Mkr till kommunen om ärendet tas upp igen omkring stationshuset. Kostnader som man på intet sätt redovisar vad de består av. Nu är då återigen en ansökan om rivning inskickad av SL.

 

Saltsjöbladet har skrivit om ärendet ett antal gånger och nu har även DN uppmärksammat detta och vi har kontaktat både dem och annan media för att föra kampen vidare. 

 

Varför skriver vi nu detta brev med en uppmaning till alla er?

 

Enkelt, stationshuset är en del av Saltsjöbaden, en del av upplevelsen att färdas till Saltsjöbaden och en del av vad badorten står för, dess arkitektur och DNA. Vi är synnerligen imponerade av den utveckling som vi tycker oss se från er näringsidkare under de senaste åren samt hanterandet av den tuffa situationen under vårens pandemi. Vårt Saltsjöbaden har fått ett nytt liv, går in i en ny era känns det som. 

 

Vi tror vidare att vårens händelser fått många fler än oss att verkligen få upp ögonen för vilken fantastisk miljö vi har här ute i Saltsjöbaden och hur priviligierade vi är som bor här. Man inser också snabbt när man har utländska gäster på besök till Saltsjöbaden vilken otrolig uppskattning orten visas, det är verkligen ”Destination Saltsjöbaden”. Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen, som boende här, vi vill att den framtida miljövänliga turisten som väljer att lägga sitt boende i Saltsjöbaden och som kommer med tåget skall få uppleva en fantastisk miljö hela vägen ut, alla de fina stationshusen som följer Saltsjöbanan hela vägen ut till slutstationen. 

 

Vi vill att Saltsjöbadsborna skall kunna känna säkerhet och att det finns naturliga knutpunkter längs med bana som erbjuder såväl service som trygghet. Vi är oerhört rädda om vår miljö och uppskattar den arkitektur som finns här.

 

Nu vädjar vi till er som betydelsefulla näringsidkare på vår ort att sluta upp med oss mot kommunen omkring detta.  Vi behöver på riktigt visa våra folkvalda att man måste stå upp för saker och ting, inte lägga sig platt mot en spelare som SL för att de hotar och kör med fulspel. Vi är alla lika inför lagen och hade ett åläggande liknande detta påförts en av oss boende i kommunen hade vi nog aldrig kunnat agera som SL hitintills tillåtits. Än värre, låter vi SL få igenom sin önskan om att riva stationshuset då är det bara en tidsfråga innan de river ner de andra stationshusen längs med Saltsjöbanan när de inte orkar renovera.

 

Vi värnar vårt Saltsjöbaden och den miljö, det arv som finns här. Vi vill bygga för framtiden och återigen lägga vikt vid och viga funktion åt våra stationshus, en trygghet, service och funktion vi ser som nödvändig. Vi vill också att våra besökande gäster skall få en fantastisk upplevelse på väg till vårt vackra Saltsjöbaden, hela vägen ut!

 

Cecilia Sebesta, Igelboda, som företräder mer än 4000 namnunderskrifter från medborgare i Saltsjöbaden
Birgitta Thelander för Saltsjöbaden Hembygdsförening.